Colofon

EdjePetje is een onderdeel van Safentre. Safentre staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen ingeschreven onder nummer: 01137516. U kunt dit controleren op www.kvk.nl.

Safentre
Invasiestraat 129
9728CL Groningen

Bankgegevens
Rabobank Iban: NL43 RABO 0145 5489 45 t.n.v. Safentre
BIC: RABONL2U

Technische realisatie:
Safentre.nl

Content:
Eigen beheer
Pixabay.com
Bol.com